Zapraszamy na nasz kanał na Youtube

Regulamin

×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /home/kaali86/domains/mam-musical.pl/public_html/includes/menu.inc).

REGULAMIN
MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII MUSICALOWEJ WE WROCŁAWIU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem zajęć artystycznych jest DTM Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne.
1. Przedmiotem działań jest:
a/ kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu śpiewu, aktorstwa i tańca
b/ upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowego stylu życia poprzez ruch i świadomość,
c/ kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez odpowiednie wzorce, autorskie programy zaangażowanej kadry prowadzącej,
d/ organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia i talent uczniów,
e/ organizowanie letnich oraz zimowych warsztatów musicalowych,
2. Miejscem organizowanych zajęć jest ALA Autorskie Licea Artystyczne we Wrocławiu 53-606 ul. Robotnicza 36/38
3. Przed przystąpieniem do zajęć rodzice/opiekunowie/uczestnicy podpisują oświadczenie (kartę zgłoszeniową) dotyczące zdrowia dziecka/uczestnika i braku przeciwwskazań do uczestniczenia w wyżej wymienionych zajęciach.
4. Młodzieżowa Akademia Musicalowa informuje rodziców/opiekunów/uczestników o warunkach panujących na danym obiekcie, o rodzaju i intensywności zajęć oraz o pozostałych szczegółach organizacji i przebiegu zajęć w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do nich.

5. Młodzieżowa Akademia Musicalowa nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

II.WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Młodzieżowa Akademia Musicalowa świadczy usługi polegające na prowadzeniu zajęć z tańca, aktorstwa i śpiewu odpłatnie.
2. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku umieszczonym w załączniku.
3. Uczestnik wnosi opłatę za zajęcia w systemie miesięcznym.
4. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana przelewem. Osoby, które nie opłaciły zajęć nie mogą brać w nich udziału.
5. Wniesienie opłaty miesięcznej upoważnia do uczestnictwa w określonej grupie zajęciowej.
6. Opłaty za zajęcia dokonujemy do 10 dnia w danym miesiącu przelewem na konto.
Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne:
BGŻ BNP Paribas nr 66 1600 1462 1021 4380 9000 0003 ul. Maślicka 8a 54-107 Wrocław, tytule proszę wpisać „MAM-grupa-imię,nazwisko,miesiąc”
7. Liczba zajęć w roku szkolnym, w poszczególnych miesiącach jest różna.
8. Młodzieżowa Akademia Musicalowa nie dokonuje zwrotu wpłaconych kwot w przypadku nieobecności uczestnika nie wynikającej z winy Młodzieżowej Akademii Musicalowej.
9. Plan zajęć Młodzieżowej Akademii Musicalowej umieszczony jest w załączniku.
10. Przewidujemy zniżki
a) dla rodzeństw pierwszego pokrewieństwa uczęszczających do jednej grupy/bądź równych grup na zajęcia
b) dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
Rabaty nie łączą się. Uczestnik wybiera najkorzystniejszy z wariantów.
11. Młodzieżowa Akademia Musicalowa zobowiązuje do zorganizowania pokazów artystycznych poszczególnych grup warsztatowych na koniec roku szkolnego. Wszystkie pokazy są biletowane.
12. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia jednorazowej kwoty na zakup kostiumów do pokazów końcowych w kwocie nie wyższej niż 150 zł.
Cennik zniżek w poszczególnych grupach dostępny w załączniku.

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się regularnie w zorganizowanych grupach.
2. W celu zapewnienia jak najlepszych świadczonych usług i maksymalnego bezpieczeństwa uczestników zajęć Młodzieżowa Akademia Musicalowa prowadzi listy obecności uczestników zajęć.
3. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności pracowników i innych uczestników zajęć.
4. Uczestnik zobowiązuje się uczęszczać na zajęcia regularnie. W przypadku zaległości w programie spowodowanych częstą nieobecnością uczestnika na zajęciach, Młodzieżowa Akademia Musicalowa ma prawo nie dopuścić uczestnika do wzięcia udziału w pokazie kończącym rok pracy oraz dodatkowych projektach.
5. W przypadku braku sumienności, dyscypliny i zaangażowania w przygotowaniu się do zajęć oraz realizacji ustalonego programu, Młodzieżowa Akademia Musicalowa ma prawo nie dopuścić uczestnika do wzięcia udziału w pokazie kończącym rok pracy oraz dodatkowych projektach.
6. Uczestnik zobowiązuje się do przybycia na zajęcia i próby 15 minut przed ich rozpoczęciem.
7. Uczestnik(Grupy Młodzieżowe oraz MAMuty) zobowiązuje się do uczęszczania na zajęcia w odpowiednim stroju, tj: czarny strój treningowy bez nadruków (wyjątek stanowi firmowa odzież Młodzieżowej Akademii Musicalowej), sportowe buty zmienne z twardą podeszwą, oraz upięte włosy. Młodzieżowa Akademia Musicalowa zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia uczestnika do zajęć, jeśli jego strój jest niezgodny z regulaminem.
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznych regulaminów na terenie placówki, gdzie odbywają się zajęcia, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
9. Zaleca się, aby uczestnicy zajęć nie przynosili i nie pozostawiali przedmiotów wartościowych na terenie placówki np. laptopów, telefonów komórkowych, tabletów itp. Za mienie uczestników zajęć oraz przedmioty pozostawione na terenie placówki Młodzieżowa Akademia Musicalowa nie ponosi odpowiedzialności.
10. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków, napojów i gum do żucia na zajęcia, z wyjątkiem wody niegazowanej.
11. Młodzieżowa Akademia Musicalowa ma prawo dokonywać zmian/przeniesień w grupach. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmują instruktorzy.
12. Młodzieżowa Akademia Musicalowa w przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie, bez konieczności wcześniejszego informowania uczestników.
13. Młodzieżowa Akademia Musicalowa w określonych sytuacjach może zamienić godziny i daty zajęć. O tym fakcie powiadomi odpowiednio wcześniej w formie pisemnej (mailem).
14. Projekty artystyczne:
- udział w projektach realizowanych w ramach zajęć jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników
- udział w dodatkowych projektach organizowanych przez Młodzieżową Akademię Musicalową nie jest obowiązkowy; doboru grup/uczestników do poszczególnych projektów dokonują ich realizatorzy
15. Zapisy na zajęcia dokonują się drogą mailową, poprzez wysłanie wiadomości na dres: zgloszenia@mam-musical.pl. Zgłoszenia przyjmowane są w okresie ogłoszonej przez Młodzieżową Akademię Musicalową rekrutacji. O przyjęciu dziecka na zajęcia decydują instruktorzy po przeprowadzonych naborach (Grupy młodzieżowe), bądź kolejność nadesłanych zgłoszeń (MAMiątka, MAMinki, MAMuty). W przypadku większej ilości zgłoszeń chętni wpisywani są na listy rezerwowe.
16. W razie nie stosowania się do zasad powyższego regulaminu, Młodzieżowa Akademia Musicalowa zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy uczestników.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowa Akademia Musicalowa.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Młodzieżową Akademię Musicalową dla celów związanych z organizacją zajęć.
3. Uczestnik zajęć w Młodzieżowej Akademii Musicalowej wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Młodzieżowej Akademii Musicalowej, w przypadku publikacji zdjęć, filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Młodzieżową Akademię Musicalową.
4. Wszelkie sprawy nie zawarte w regulaminie rozpatrywane będą indywidualnie przez kierownictwo Młodzieżowej Akademii Musicalowej.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2019.

ZAŁĄCZNIK
CENNIK NA ROK 2019/2020

GRUPA MAMiątka:

KOSZT ZAJĘĆ grupy MAMiątka: 120 zł/mc za osobę
KOSZT ZAJĘĆ grupy MAMiątka dla pary rodzeństwa: 220 zł za 2 os/mc
KOSZT ZAJĘĆ grupy MAMiątka dla dzieci, których rodzeństwo uczęszcza na zajęcia do grupy MŁODZIEŻOWEJ: 310/330 zł za 2 os/mc w zależności od grupy
KOSZT ZAJĘĆ grupy MAMiątka dla dzieci, których rodzeństwo uczęszcza na zajęcia do grupy MAMinki: 240 zł za 2 os/mc

GRUPA MAMinki:

KOSZT ZAJĘĆ grupy MAMINKI: 150 zł/mc za osobę
KOSZT ZAJĘĆ grupy MAMINKI dla pary rodzeństwa: 270 zł za 2 os/mc
KOSZT ZAJĘĆ grupy MAMINKI dla dzieci, których rodzeństwo uczęszcza na zajęcia do grupy MŁODZIEŻOWEJ: 340/360 zł za 2 os/mc w zależności od grupy
KOSZT ZAJĘĆ grupy MAMINKI dla dzieci, których rodzeństwo uczęszcza na zajęcia do grupy MAMiątka: 240 zł za 2 os/mc

GRUPY MŁODZIEŻOWE GREEN/GREY/RED/WHITE

KOSZT ZAJĘĆ : 230 zł/mc za osobę (12 godzin warsztatów w miesiącu)
ZNIŻKI:
KOSZT ZAJĘĆ ( 2 rodzeństwa w grupie młodzieżowej): 410 zł/mc za 2 osoby
KOSZT ZAJĘĆ ( 3 rodzeństwa w grupie młodzieżowej): 620 zł/mc za 3 osoby
KOSZT ZAJĘĆ ( dziecko w grupie młodzieżowej oraz rodzeństwo w grupie MAMinki): 340 zł/mc za 2 osoby
KOSZT ZAJĘĆ ( dziecko w grupie młodzieżowej oraz rodzeństwo w grupie MAMiątka: 310 zł/mc za 2 osoby

GRUPA MŁODZIEŻOWA BLUE

KOSZT ZAJĘĆ grupy BLUE: 250 zł/mc za osobę (16 godzin warsztatów w miesiącu)
ZNIŻKI:
KOSZT ZAJĘĆ grupy BLUE ( 2 rodzeństwa w grupie młodzieżowej): 450 zł/mc za 2 osoby
KOSZT ZAJĘĆ grupy BLUE ( 3 rodzeństwa w grupie młodzieżowej): 670 zł/mc za 3 osoby
KOSZT ZAJĘĆ grupy BLUE ( dziecko w grupie młodzieżowej oraz rodzeństwo w grupie MAMinki): 360 zł/mc za 2 osoby
KOSZT ZAJĘĆ grupy BLUE ( dziecko w grupie młodzieżowej oraz rodzeństwo w grupie MAMiątka: 330 zł/mc za 2 osoby

GRUPA MAMuty:

KOSZT ZAJĘĆ grupy MAMuty : 200 zł/mc

Galeria naszych zdjęć zobacz naszą galerię na facebook Zobacz całą galerię